Загальні збори Асоціації та засідання Ради Асоціації 4-5 вересня 2018 р. в м. Залізний порт (Херсонська обл.).

4-5 вересня 2018 року,  в м. Залізний порт (Херсонська обл.), відбулись Загальні збори Асоціації та засідання Ради Асоціації УКРЕККА.

На  засіданні Ради  Асоціації  04 вересня 2018 року, згідно порядку денного,  було розглянути та обговоренні  наступні питання:

 1. Інформація про проведену  роботу по  внесенню змін до законодавчих – нормативних актів  за період з червня 2018 року.
 2. Заслуховування  Звіту виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року.
 3. Заслуховування  Звіту  голови Ради про роботу Ради за період з червня по серпень 2018 року про виконання рішень Загальних Зборів.
 4. Про організацію підготовки та проведення Загальних зборів Асоціації.
 5. Про проект основних напрямків роботи Асоціації на 2019 рік .
 6. Про скорегований фінансовий план, бюджет та кошторис витрат Асоціації на 2-е півріччя  2018 рік та на 2019 рік.

На загальних зборах Асоціації УКРЕККА 05 вересня 2018 року, згідно порядку денного,  було розглянути та обговоренні  наступні питання:

 1. Вибори Голови Ради відповідно до п. 7.2.2 Статуту Асоціації.
 2. Звіт робочої групи по освоєнню новітніх технологій в готівковому обігу та обліку податків за проведену роботу та освоєння коштів Резервного.
 3. Звіт виконавчого директора про виконання бюджету та фактичні витрати дирекції за звітний період липень 2017 – липень 2018 року.
 4. Про основні напрямки діяльності Асоціації на 2019 рік.
 5. Про бюджет та кошторис витрат на 2-ге півріччя 2018 ріку і 2019 рік.
 6. Про внутрішні нормативні документи Асоціації .
 7. Затвердження змін до Положення про преміювання за виконання завдань і функцій, до Положення про оплату праці працівників виконавчої дирекції, Положення про внески .
 8. Затвердження змін до Положення про внески і Положення про Резервний Фонд.
 9. Про прийом в Асоціацію.
 10. Про виключення з Асоціації окремих членів Асоціації .
 11. Про виключення Теленченко А.Г. зі складу ревізійної комісії, довибори члена ревізійної комісії.
 12. Різне.