Загальна кількість акцій на 21.02.2019 р.

Загальна кількість акцій   28166, кількість голосуючих акцій  25964  станом на   21.02.2019 р.  – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. Всі акції прості іменні, інші типи акцій відсутні.