Повідомляня про проведення чергових загальних зборів акціонерів 14 квітня 2021 року о 09:30

  •    ( Приватне акціонерне товариство “Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат” (код за ЄДРПОУ 02132645) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 14 квітня 2021 року о 09:30 за місцезнаходженням Товариства: 14017 м.Чернігів, вул. І.Мазепи, буд. 58, (каб. 1 в будинку адміністрації). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 14 квітня 2021 року з 09:00 до 09:25 за місцем проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій 28166, кількість голосуючих акцій 25964.).